ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ (kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 11th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

S__17825809S__17825816

S__17825836S__17825824

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
เช้าวันนี้ (11 พ.ย. 58) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 3,800 คน กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงประกอบการประกาศกิจกรรมรณรงค์จัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมอบธงตราสัญลักษณ์ การปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และการมอบเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในการงดการเผาทุกชนิดในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึงต่อไป

แท็ก คำค้นหา