ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่

IMG_5636 IMG_5643 IMG_5647 IMG_5648

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 720 รูป

วันนี้ (10 เม.ย. 2559) เวลา 6.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พิธีทำบุญฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 720 รูป จังหวัดเชียงใหม่ นครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์โดดเด่นสง่างาม ในปี พ.ศ. 2559 นี้ เป็นปีครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 720 ปี นับจากวันที่ พญามังราย ร่วมกับพระสหาย คือ พญางำเมือง พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) ร่วมกันสถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1839 และนครแห่งนี้ได้เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาต่อเนื่องจนปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองยาวนานของจังหวัดเชียงใหม่ และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา พร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ทั้งนี้ เวลา 18.30 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวงสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดย เจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา