ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางไปร่วมงาน Farm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย กักตัว เป็นเวลา 14 วัน

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางไปร่วมงาน Farm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กักตัว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวีระพันธ์ ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ที่เดินทางไปร่วมงานFarm Festival on The Hill 2020 ณ สิห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงขอให้ประชาชน ที่เดินทางไปเที่ยวงานFarm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด(Home Quarantine) ในบ้านที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้ประสานการปฏิบัติกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังผู้เดินทางให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด.

ที่มา ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท.ฝาง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#สิงห์ปาร์ค#FarmFestivalonTheHill2020#covid19#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา