ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 20th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

33630 33641 S__18841634

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป เพื่อร่วมสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระคุณเจ้า ท่านซือต้าหยวน มูลนิธิฮ่องกง และองค์กรแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแห่ขบวนดอกบัวบูชา 10,000 ดอก จากพุทธสถานไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป กล่าวว่า งานมหกรรมถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทย โดยพระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และท่านซือต้าหยวน เจ้าอาวาสวัดหลินจู จังหวัดกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจีน จำนวน 1,200 คน มาเชื่อมสัมพันธไมตีระหว่างชาวพุทธเถรวาทกับชาวพุทธมหายาน โดยจะมีการถวายผ้าไตรและมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป พร้อมทั้งจัดสัมมนา เสวนา พบปะ กับพระมหาเถรผู้นำสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ที่นิมนต์มาร่วมพิธีจากหลายประเทศ เช่น ประมุขสงฆ์แห่งสาธารณราชแห่งสภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ทัศนะแนวคิด ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางให้สังคมโลก มีความสุข สงบ สันติ เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาให้เป็นสากล.

แท็ก คำค้นหา