ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 25th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2
IMG_6819 IMG_6871

จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันตก เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามรอยอารยธรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก ตามโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีการสร้างองค์ความรู้ภูษาล้านนาและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงล้านนาตะวันตก การอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก รวมไปถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมตามรอยภูษาล้านนาตะวันตก

ในการอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 80 คน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการจัดทำองค์ความรู้ตำนาน ในเรื่องของอัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนา พร้อมทั้งสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านผ้าและเครื่องแต่งกายอันเป็นอัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป

 

แท็ก คำค้นหา