ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 25th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

S__26943494 S__26943495 S__26943499 S__26943502 S__26943503 S__26943504

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว

วันนี้ (25 เม.ย. 59)  ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันชุมนุม เพื่อจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงของประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงการณ์ปัจจุบัน

พระวีรกรรมอันสำคัญยิ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้คือ พระวีรกรรมที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพจากพม่าในปี พ.ศ.2127 ทรงประกาศอิสรภาพ ณเมืองแครง นับเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม หลังจากนั้นก็ทรงกระทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตของประเทศสยาม รวมถึง 5 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยุทธหัตถี ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ปราบอริราชศัตรู ให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงครามและทรงปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นต่อภัยสงคราม นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรง เสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันร่วมเป็นระยะเวลามากกว่า 400 ปีแล้ว เหล่าผสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ต่างยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการเสียสละ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อุทิศชีวิตในการปกป้องราชอาณาจักรไทย อันเป็นมาตุภูมิ ให้ยั่งยืนมั่นคงถาวรสืบไป

แท็ก คำค้นหา