ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกำหนดทิศทางกิจกรรมงานประเพณีที่มีชื่อเสียงบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวให้ชัดเจน

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกำหนดทิศทางกิจกรรมงานประเพณีที่มีชื่อเสียงบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวให้ชัดเจน โดยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเชียงใหม่เป็นอันดับต้นๆ
IMG_8487
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 / 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือน พ.ย. 2559 ถึงเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่เริ่มมีอากาศเย็นลง มีทิศทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยมีความชัดเจนด้านการจัดกิจกรรมงานประเพณีที่มีเป็นงานประจำปีและมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เช่น งานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ งานทำบุญเมืองและงานทำบุญอินทขิล เป็นต้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลดลงประมาณ 10 % แต่รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประเด็นที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง อาจมาจากด้านเศรษฐกิจและด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ได้บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวไว้แล้ว โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆในการพัฒนาให้ประชาชนคิดถึงเชียงใหม่เป็นอันดับแรกๆ ขณะเดียวกันจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์การจัดงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อจังหวัดเชียงใหม่เองและจังหวัดข้างเคียงได้อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา