ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว นำไปช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่นชนบทห่างไกล

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 19th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (19 ธ.ค.65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 400 ผืน จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

.

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุม ทำให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ประกอบกับอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ทางภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลได้รับความเดือดร้อนจากภัยของความหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนด้านการดำรงชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รับไปดำเนินการกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

#รับมอบผ้าห่มกันหนาว#ธนาคารไอซีบีซี#ผู้ประสบภัยหนาว#ะอากาศหนาวเย็น#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา