ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ ภายในงาน LANNA EXPO 2017

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ ภายในงาน LANNA EXPO 2017 โดยเน้นการมีส่วนร่วมทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพยั่งยืน วิถีพอเพียง

IMG_7356 IMG_7365

นางพนิดา วานิชรัตน์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของเอเชีย ซึ่งธุรกิจบริการสุขภาพของไทย อาทิ การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สปา สมุนไพร หรือแพทย์ทางเลือก เป็นธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าการค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาทสำหรับ ประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายนนี้ ภายในงาน LANNA EXPO 2017 ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า และบริการสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าของบริสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

แท็ก คำค้นหา