ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จัดหางานฯ เตรียมจัด “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่” 2 กันยายน นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 23rd, 2022, หมวด Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (23 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน นี้ ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ การศึกษา เพื่อการวางแผนใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ภายในงาน จะมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระที่น่าสนใจ 11 อาชีพ รวมถึง กิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยจะมีตัวแทนนายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมรับสมัครงานและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน พร้อมตำแหน่งงานมากกว่า 1,500 อัตรา จาก 30 บริษัท ทั้งยังมีการรับสมัครงานตามโครงการ 3 ม. คือ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาและรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ การอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การอบรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพสำหรับครูแนะแนว เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และรูปถ่ายปัจจุบัน ไปยื่นสมัครงานและสัมภาษณ์งานด้วยตนเองภายในงาน

Hashtag: #จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่#นัดพบแรงงาน#มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเชียงใหม่#แรงงานเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา