ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันกำจัดขยะตกค้างจากงานกระทง คืนน้ำใสให้ลำน้ำปิง

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 4th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง มุ่งรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดสวยงาม โดยพบปริมาณขยะจากกระทงในปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้วกว่าครึ่งเท่าตัว

วันนี้ (4 พ.ย. 63) ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยในการทิ้งและการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนพื้นที่อีกด้วย

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทงในปีนี้ พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ในขณะที่ปีที่แล้วมีกว่า 50 ตัน นั่นหมายถึงว่าในปีนี้มีขยะจากกระทงลดลงถึง 54% หรือลดลงกว่าครึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนซากกระทงในปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติ 98.70% และทำจากโฟม 1.30% ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือคู่รักคู่ละ 1 กระทง และการรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้กระทงที่ทำจากโฟมมีจำนวนลง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น.ทั้งนี้ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และสถานีพัฒนาที่ดิน จะได้ดำเนินการรับไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ที่มา/ภาพ : นันธิกา กิจปาโล, พยุงศักดิ์ เทพแก้ว, ส.ปชส.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#เมืองสะอาดคนในชาติมีสุขบ#ลอยกระทง#เชียงใหม่#โควิด19#แม่น้ำปิง#สำนักข่าวภาคเหนือ#สำนักประชาสัมพันธ์เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา