ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 19th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันนี้ (19 ส.ค. 65) ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

โดยในวันนี้ ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่ายสตรี ข้าราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 910 ต้น พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และมีความยั่งยืนตลอดไป.สำหรับโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา นั้นถือเป็นหนึ่งในการปฎิบัติเพื่อสนองตามแนวทางพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามแนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าและป่าอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และช่วยลดภาวะโลกร้อนนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติอีกด้วย

Hashtag: #จิตอาสาเชียงใหม่#องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่#เฉลิมพระชนมพรรษา#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้#ปล่อยพันธุ์ปลา#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา