ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จีนจัดตั้ง ‘พันธมิตรสังเกตการณ์ด้วยดาวเทียม’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ, สังคม

จีนจัดตั้งพันธมิตรการสังเกตการณ์ด้วยดาวเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายใช้ประโยชน์และศักยภาพของการสังเกตการณ์โลกจากอวกาศอย่างเต็มรูปแบบ

กัวหัวตง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนานาชาติด้านคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CBAS) กล่าวว่าข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากการสังเกตการณ์โลกจากอวกาศ มีนัยสำคัญยิ่งยวดต่อการติดตามและประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรข้างต้นเป็นกลุ่มวิชาการไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สามารถให้บริการข้อมูลและการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 แห่งสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development)

ทั้งนี้ สถาบันหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงศูนย์วิจัยฯ ศูนย์ประยุกต์ดาวเทียมสำหรับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ทรัพยากรดาวเทียมแห่งประเทศจีน เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งพันธมิตรนี้

ที่มา : Xinhua

Hashtag: #พันธมิตรสังเกตการณ์ด้วยดาวเทียม#ดาวเทียม#การวิจัยวิทยาศาสตร์#UN2030AgendaforSustainableDevelopment#CBAS#Xinhua#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา