ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จ.ลำปาง จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

จ.ลำปาง จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรฯ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมมอบแบบลายผ้าดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง และทอดพระเนตรโครงการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และได้พระราชทานแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ 3

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี 2503 นำมาผสมผสานกับ “ลายดอกรักราชกัญญา” ให้มีความร่วมสมัย และเป็นสากล

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@phaknuadaily?is_from_webapp=1

.

#ลายดอกรักราชกัญญา#ลายผ้าพระราชทาน#แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง#ลำปาง#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา