ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชลประทานเชียงใหม่ยืนยัน รองรับน้ำฝนได้ตลอดฤดูฝน

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 21st, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน เขื่อนขนาดใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ รองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝน พร้อมลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด มีปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 231 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่าง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 194 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำสะสม 106 ล้านลูกบากศ์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุรวม โดยยังสามารถรองรับน้ำฝนได้ตลอดช่วงฤดูฝน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝนเกินกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 57 ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือน กันยายน และหลังจากนี้ จะลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในในช่วงฤดูแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปีนี้ยังไม่มีปริมาณน้ำมากเท่ากับปี 2554 และยังสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานได้ ซึ่งในภาคกลาง ยังมีเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ที่สามารถรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก

ที่มา : สทท.เชียงใหม่

#สถานการณ์น้ำ#เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล#เขื่อนแม่กวงอุดมธารา#เขื่อนภูมิพล#เขื่อนสิริกิติ์#โครงการชลประทานเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา