ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดปี 61 แต่ยังขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 1st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรตลอดปี 61 แน่นอน แต่ยังขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ในแต่ละพื้นที่

IMG_4758

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งจากในปี 2559 นั้น เป็นปีที่แม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำน้อยมาก ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการ โดยใช้การเปิดน้ำเป็นรอบเวร  และตั้งกฎกติกาใช้ร่วมกันจนทำให้ทั้งสองจังหวัดผ่านวิกฤตภัยแล้งจากการใช้น้ำร่วมกันในแม่น้ำปิง ทำให้ปีนี้ยังคงนำการบริหารจัดการที่ได้ผลสำเร็จ มาบังคับใช้ร่วมกันถึงปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

001 002

โดยในปีนี้ทางด้านชลประทานเชียงใหม่ เน้นย้ำในเรื่องแผนการปลูกพืชทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากมักจะเกิดการแย่งน้ำกันระหว่างชาวสวนลำไยกับชาวนาที่ปลูกข้าว  ซึ่งเกษตรกรจะสูบน้ำพร้อมกัน 88 อ่าง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทางชลประทานจะเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จากปฏิทินการปลูกพืชทำให้แบ่งการจัดสรรน้ำเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ไว้ใช้ในเขื่อนแม่แฝกแม่งัด และใช้ในลุ่มน้ำปิง รวมทั้งยังสำรองไว้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมแปลงสำหรับหน้าฝนอีกด้วย โดยการแบ่งรอบเวรการจ่ายน้ำ 23 สัปดาห์ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม สิ้นสุดจนถึงเดือน มิถุนายน จะส่งน้ำครบ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ผลิตน้ำประปา ภาคการเกษตร 159,098 ไร่และการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำมาก แต่ยังต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้คาดว่าประมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรตลอดปี 2561 อย่างแน่นอน

แท็ก คำค้นหา