ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวม่อนแจ่มร้องขอความเป็นธรรม ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินบนดอยม่อนแจ่ม

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 6th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม รวมตัวเรียกร้องให้มีการพิสูจน์สิทธิในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ตามมติของ ครม. ปี 2542 ภายหลังถูกสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พักรีสอร์ตหลายแห่งบนดอยม่อนแจ่ม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม กว่า 100 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ ในฐานะผู้ประสานงาน ได้รวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือถึง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินบนดอยม่อนแจ่ม ภายหลังถูกสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พักรีสอร์ตหลายแห่ง

ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง พร้อมทั้งเป็นผู้แทนของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม เพื่อปรับความเข้าใจและหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เบื้องต้นการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งตัวแทนของชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงถึงความต้องการและต้นตอของปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับประเด็นหลักที่ชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ คือ ให้เจ้าหน้าที่ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและหยุดการจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านม่อนแจ่ม พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ เร่งดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินให้ชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเฉพาะภาคเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิทธิ เพื่อไขข้อกังวลเกี่ยวกับการออกแผนที่ปลอม หากชาวบ้านรุกล้ำทำผิดกฎหมายจริง ก็พร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ โดยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิสูจน์ พยานและหลักฐาน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงได้ขอความร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม ในการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

Hashtag: #ม่อนแจ่ม#ปัญหาที่ดินทำกิน#สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง#กลุ่มชาติพันธุ์#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา