ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวเชียงใหม่ ร่วมบวงสรวงสักการะเสาอินทขิล ขอพรให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ เสาอินทขิลเมืองเชียงใหม่ ขอพรคุ้มภัยให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบสุข

วันที่ (21 พ.ย. 63) ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ นำอพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และขอพรคุ้มภัยให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบสุข ตลอดจนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จะได้มีการจัดการพิธีบวงสรวงตามศาลพระหลักเมืองขึ้นในทั้ง 4 ทิศของประเทศไทย

การจัดพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือ การสักการะเสาหลักเมืองนั้น เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และช่วยสร้างการอยู่ดีมีสุข โดยปกติในทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยจะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธี และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย.

ที่มา/ภาพ พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ส.ปชส.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#เสาอินทขิลเมืองเชียงใหม่#เสาหลักเมือง#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา