ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 .วันนี้ (5 ธ.ค. 63) ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพี่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนถึง วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 รวมจำนวน 5 ครั้งโดยบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม.

ที่มา ศราวุธ เจิมจันทร์ ส.ปชส.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วัดพระสิงห์วรมหาวิหา#วันพ่อแห่งชาติ#เชียงใหม่#พิธีสวดพระพุทธมนต์#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา