ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ช่วยกันยามยาก ‘นักข่าวอาวุโส’เยียวยาเพื่อน1พัน

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 19th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, สังคม

ช่วยกันยามยาก ตามวัตถุประสงค์องค์กร “ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่” นำโดย “อำนาจ จงยศยิ่ง” ประกาศให้สวัสดิการสมาชิกทุกคน เป็นการเยียวยาห้วงวิกฤตโควิด-19 ยังคุกคามแทบไม่อาจใช้วิถีชีวิตตามปกติได้ ใช้เงินกองทุนรายได้ชมรมฯเจียดให้คนละพันบาทไปก่อน

เมื่อเที่ยงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ (สำนักงานชั่วคราวชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่) ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมฯ ร่วมกับนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการบริหาร น.ส.พัชรา สิงหเดช เหรัญญิกชมรมฯ ได้ร่วมกันโอนเงินจากบัญชีชมรมฯผ่านระบบมือถือไปยังบัญชีสมาชิกของชมรมรายละ 1,000 บาท และรายที่ประสบอุบัติเหตุ 1 รายได้รับ 2,000 บาท ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมผ่านมา ซึ่งนายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท เชียงใหม่ในฐานะเลขานุการชมรมฯ ได้จัดระบบประชุมทางไกลผ่านซูมไปแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกฯ ได้แจ้งเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือการเชิญชวนให้ไปร่วมลงทะเบียนรับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ตามโควตาของสื่อมวลชนผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคจาก รพ.นครพิงค์ และจะขอแจ้งข้อมูลต่อศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกเข้ารับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า(ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน) และเรื่องการขอรับสนับสนุนสวัสดิการช่วยค่าครองชีพสวัสดิการช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมติประชุมกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ที่พิเศษ/16 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์) มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 13 คน ได้อนุมัติให้จัดสวัสดิการสมาชิก ในสถานการณ์โรคโควิด-19ระบาด ประสบความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพสื่อมวลชนที่ไม่มีรายได้ โดยอนุมัติช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ให้สมาชิกยื่นคำขอพร้อมแจ้งบัญชีธนาคาร จนกระทั่งปิดการยื่นขอมีผู้ยื่น 18 ราย (หลายรายไม่ขอรับ) ซึ่งเหรัญญิกชมรมฯจะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อไป.

แท็ก คำค้นหา