ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ดีเดย์วันนี้ จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน รอบแรก

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 19th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เดือนเมษายน-กันยายน 2565 บรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 เริ่มรอบแรกวันนี้ 19 กรกฎาคม

วันนี้ (19 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ปี 2565 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เป็นวงเงินประมาณ 8,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นั้น จะทำให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเดือนละ 100-250 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565

โดยผู้มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน สมทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 700 บาท/เดือน, อายุ 70-79 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน สมทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 850 บาท/เดือน, อายุ 80-89 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน สมทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน สมทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 1,250 บาท/เดือน ซึ่งในระยะเวลา 6 เดือน จะแบ่งแผนการจ่ายเงินออกเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำหรับ 4 เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2565 (ย้อนหลัง) ครั้งที่สอง วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือน สิงหาคม 2565 และครั้งที่สาม วันที่ 19 กันยายน 2565 สำหรับเดือน กันยายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีผู้สูงอายุกว่า 370,000 คน เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

Hashtag: #เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ#โควิด19#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา