ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ตม.เชียงใหม่ แจ้งคนต่างด้าวยื่นขออยู่ต่อ เตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน ภายในเวลาที่กำหนด

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 8th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าว ทยอยยื่นขออยู่ต่อ เตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย ให้เสร็จสิ้นก่อน 26 กันยายน 2563 เพื่อลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าประเทศไทย มีคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศมากกว่า 2 ล้านคน โดยเป็นแรงงานต่างสัญชาติ ประมาณ 1.5 ล้านคน และเป็นสัญชาติอื่นๆ อีกประมาณ 500,000 คน หากคนต่างชาติทั้งหมด ไปดำเนินการต่อวีซ่าพร้อมกันในช่วงใกล้ก่อนวันที่กำหนด อาจจะเกิดการแออัดและการรวมตัวกันของคนหมู่มากได้ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวทยอยดำเนินการยื่นขออยู่ต่อ เตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 26 กันยายน 2563 สำหรับผู้ถือวีซ่าระยะสั้น (TR,TS,VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่ 26 กันยายน 2563 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น อาทิ เหตุเจ็บป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์ติดต่อ ตม.ในพื้นที่ หากมีเหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค อาทิ ไม่มีเที่ยวบิน หรือมีสถานการณ์แพร่ระบาด ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อออกหนังสือรับรอง นำไปติดต่อ ตม. ในพื้นที่ โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือวีซ่าระยะยาว ที่จะดำเนินการขออยู่ต่อ ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภท สามารถยื่นขออยู่ต่อได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกพรอมเมนาดา ชั้น 2 โซนเอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 พร้อมกันทุกประเภท ส่วนการรายงานตัว แจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ให้รายงานตัวแจ้งที่พักได้ตามช่องทางที่ได้กำหนด หรือโทร. สอบถามได้ที่ สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่

บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอดแหล่ง

ที่มา : สวท.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา