ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ตั้งแต่เดือน ต.ค. 65 เป็นต้นไป เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าบัตรสวัสดิการฯ วันไหนบ้าง?

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 27th, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

กรมบัญชีกลาง อัปเดตรายการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ ต.ค. 65 เป็นต้นไป ดังนี้

.

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

✅วงเงินซื้อสินค้า 200 – 300 บ./เดือน

✅ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บ./ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค. 65)

✅ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่ารถ บขส. 500 บ./เดือน ค่ารถไฟ 500 บ./เดือน ค่ารถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บ./เดือน (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล)

.

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้)

✅เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ./ครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ./เดือน)

✅เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ./ครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ./เดือน จะได้รับเงินคืนไม่เกิน 100 บ. ส่วนที่เกิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระเอง)

.

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้)

✅เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บ./เดือน (สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ)

.

#เงินช่วยเหลือ#บัตรสวัสดิการ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#กรมบัญชีกลาง#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา