ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทม. แม่เหียะ เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 27th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

วันนี้ (27 ธ.ค. 65) ที่จุดตรวจ จุดสกัด หมู่ที่ 3 บริเวณคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองแม่เหียะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากมาย อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย

การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว เที่ยวแบบวิถีใหม่ ห่างไกล Covid-19 ซึ่งทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

โดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ได้สนธิกำลังดำเนินการเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชม. ซึ่งนอกจากจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่ 3 แล้วยังมีการเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ อีกจุด เนื่องจากวัดพระธาตุดอยคำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการเตรียมความพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน อาทิ การจัดจราจร การบริการห้องน้ำ จุดจอดรถ รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และข้อมูลการท่องเที่ยว ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลเมืองแม่เหียะ#เทศกาลปีใหม่#จุดบ

แท็ก คำค้นหา