ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ตั้งกองทุนดารารัศมีรำฦก โดยถอนตัวออกจากกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์ ประเดิมงานทำพิธีขอขมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ถูกชายคนหนึ่งทำลายพระเกียรติพระองค์

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 2nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, วัฒนธรรม, สังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 64 เวลา 16.00 น. ณ พระวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ พร้อมทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้จัดพิธีขอขมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ถูกชายคนหนึ่งทำลายพระเกียรติพระองค์ทางเฟซบุ๊ค​โดยที่ทายาทของพระองค์ไม่สามารถปกป้องพระเกียรติได้ จึงได้จัดพิธีขอขมาต่อพระองค์ท่าน โดยนายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้ทำพิธี ในนามคณะกรรมการกองทุนดารารัศมีรำฦก มีทายาทและประชาชนร่วมงานประมาณ 300 คน

หลังเสร็จพิธีลง เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ได้นำกรรมการแถลงข่าวว่าข้าพเจ้านางสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ได้รับเป็นประธานกรรมการกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ มณฑลพิธีหน้าพระกู่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต่อมาได้ประมวลผลการดำเนินงานแล้ว พบว่ามีความสับสน และผิดปกติในการดำเนินงานหลายประการ เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีเอกภาพในกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์ต่อไป จึงได้ลาออกออกจากประธานกองทุนพร้อมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 และแจ้งถอนตัวจากการถือบัญชีร่วมในกองทุนฯ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าแพ เลขที่ 501-439550-0 โดยลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภา 2565 ทั้งนี้กรรมการทั้งหมด และที่ปรึกษาสองท่านคือ ดร.สันติธาร เสถึยรไทย กับคุณชนาทิพ เพ็ญชาติ เสถียรไทย ก็ได้แจ้งถอนตัวด้วย

เจ้าสุรีย์ กล่าวว่าคณะกรรมการทั้งหมด ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์อีกต่อไป และได้ดำเนินจัดตั้ง กองทุนดารารัศมีย์รำฦก ขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนที่กำหนดไว้และขอยกเลิกหนังสือแนะนำกองทุนดารานุสรณีย์ที่มีบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าสุรีย์ กล่าวอีกว่าวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กองทุนทุนดารารัศมีรำฦก มี 6 ประการด้วยกัน คือ

1.เพื่อเป็นพระอนุสรณ์รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีให้เป็นปรากฏแก่มหาชนทั้งหลายชั่วกาลนาน

2.เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในกิจการเพื่อเมืองเชียงใหม่

3.เพื่อเปิดศูนย์รวมของผู้ที่เคารพรักในพระองค์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

4.เพื่อจัดงาน 150 พระชันษา วาระครบรอบพระสูติกาล และกิจกรรมอื่นๆ อันเนื่องด้วย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

5.เพื่อจัดงานรำลึก คล้ายวันประสูติ วันที่ 26 สิงหาคม และวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ณ พระอนุสาวรีย์หมายเลข 21 สุสานหลวงวัดราชบพิธฯ และกู่ประดิษฐานพระอัฐิวัดสวนดอกพระอารามหลวง เชียงใหม่ ใช้ชื่องาน ดารารัศมีรำฦก

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง กองทุนดารารัศมีรำฦก ดังนี้ นางสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ประธานกองทุน นายปริญญา ณ เชียงใหม่ รองประธานฯ กรรมการประกอบด้วย นางศรัณยา ณ เชียงใหม่ นายณัฐพิพัฒน์ ฉลวย นายกิตติ ณ เชียงใหม่ นายดิสกร นินนาทโยธิน นางสาวนัชชา เพิ่มสุภัคกุล นายนราพงศ์ ณ ลำพูน กรรมการเลขานุการ นายณัฐ ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ และนางอรชพร ณ เชียงใหม่ กรรมการและเหรัญญิก.

#ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ#เจ้านายฝ่ายเหนือ#กองทุนดารารัศมีรำฦก#กองทุนดารารัศมีนุสรณีย์#พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

แท็ก คำค้นหา