ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัลจากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017 ที่มาเลเซีย

นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัลจากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017 ที่มาเลเซีย

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Icoict 2017 Conference จัด ณ เมือง Melaka, Malaysia

18641622_1560293483989014_344835169_o-1024x768

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  “Water Level Prediction Using Artificial Neural Networks with Particle Swarm Optimization Model” โดย คุณพรนภา ปัญญาดี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอวิธีทำนายระดับน้ำเพื่อเตือนภัยน้ำป่า โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค ให้ได้ซึ่งผลการทำนายที่แม่นยำในเวลารวดเร็ว ตัวระบบสามารถเรียนรู้สภาพลำน้ำของพื้นที่เสี่ยงภัยได้เอง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดน้ำป่าได้

ผลงานวิจัยนี้ เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย (www.CRflood.com) ซึ่งออกแบบและติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำในพื้นที่ 9 อำเภอเสี่ยงภัยน้ำป่าในจังหวัดเชียงราย มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องและใช้งานจริงมากกว่า 3 ปี

18624581_10155019173016117_555093469_n 18675204_10155019173161117_148282342_o-1024x576

แท็ก คำค้นหา