ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกฯ ประกาศเจตนารมณ์ในงาน “ต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉย” กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมต้านทุจริต

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมผลักดันให้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

รวมถึงการจัดทำแผนระดับรอง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมเป็นภาพรวมของประเทศแล้ว เช่น

• พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

• นโยบาย National e-Payment ที่ช่วยขจัดโอกาสการทุจริต หักหัวคิว เรียกรับสินบน เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นายกฯ ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมปลุกกระแสสังคมต้องไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

พร้อมขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับ ขอให้ช่วยกันทำต่อไปเพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยในทุก ๆ เรื่อง และยืนยันว่าในฐานะผู้รับผิดชอบทางนโยบายจะไม่ให้มีการทุจริตเชิงนโยบายโดยเด็ดขาด

#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกง#ต่อต้านการทุจริต#วันต่อต้านคอรัปชันสากล#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา