ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์”

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18th, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, บันเทิง, สังคม

นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” ชื่นชมการใช้บทเพลงเสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดฯ พร้อมชื่นชมกับความสำเร็จของการจัดการประกวด นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการแสดงออก

ดนตรีนับเป็นสิ่งสร้างความบันเทิง ที่นอกจากจะช่วยสร้างความรื่นรมย์และความสุนทรีย์ให้แก่ผู้รับฟังแล้ว ยังช่วยจรรโลงจิตใจ สร้างความปรองดองเป็นปึกแผ่น เกิดเป็นความรักความสามัคคีระหว่างคนในชาติ และขอให้คนไทยทุกคนมีความสามัคคี มีความรักซึ่งกันและกันเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ .ในการมอบรางวัลการประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแต่งเพลง การร้องเพลง และวงดนตรี ใน 4 ระดับ คือ ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า/ บุคคลทั่วไป

แท็ก คำค้นหา