ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร ในวันแรกของการเปิดตลาดหลังปิดพื้นที่ 14 วัน

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ นายพีรนันท์ วิมุกตาคม เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล และ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร ในวันแรกของการเปิดตลาดหลังปิดพื้นที่ 14 วัน โดยมี นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นายพลากร ภาคภูมิ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ นปพ. และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริเวณตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่#เทศบาลนครเชียงใหม่ ตลาดเมืองใหม่ #สถานการณ์โควิด19#โควิด19#Covid19#เชียงใหม่#ChiangMai#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา