ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ (ถ.วิภาวดีรังสิต) เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว

พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงาน ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 .จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดีรังสิต), สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 เมษายน 2564

ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ .คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.)

อีเมล Reservation@bangkokair.com

PG Live Chathttps://bit.ly/PGLiveChatTH

ทั้งนี้ พนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จะปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการทำงานที่บ้าน(Work from home) ยกเว้นพนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน เช่น งานบริการผู้โดยสารภาคพื้น งานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน งานซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงงานที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ แว่นตาหมั่นล้างมือสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการดูแลตนเอง ในกรณีที่เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือพบปะกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่/สถานเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อฯ

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ปิดให้บริการ#ประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร#Workfromhome#บางกอกแอร์เวย์ส#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา