ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 24th, 2022, หมวด COVID-19, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, ธุรกิจ, สังคม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ออกบัตรโดยสารในประเทศไทย และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่31 มีนาคม 2565 จะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/travel-voucher เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือสามารถขอเลื่อนการเดินทางโดยระบุวันเดินทางใหม่ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/managing-my-booking

ทั้งนี้ กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. – PG Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG – อีเมล: reservation@bangkokair.com – สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bangkokair.com/our-offices

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน .อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส E-mail: media@bangkokair.com

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#bangkokair#บางกอกแอร์เวย์ส#มาตรการดูแลผู้โดยสาร#โควิด19#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา