ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อสามารถเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่เสี่ยงเกิดดินสไลด์

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อสามารถเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่เสี่ยงเกิดดินสไลด์ ให้เพิ่มความระวังดินตามภูเขาที่เริ่มอุ้มน้ำไว้สูง อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
IMG_7289 IMG_7307
วันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เตือนรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชาชนได้สร้างที่อยู่อาศัยตามเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ความเสี่ยงในการประสบอันตรายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เพิ่มความระวังดินตามภูเขาที่เริ่มอุ้มน้ำไว้สูง อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ซึ่งปัจจุบันได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์สั่งการหลักสำหรับการระดมสรรพกำลัง และอำนวยการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากเกิดเหตุทาง อปท.และเทศบาลในพื้นที่นั้นๆจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นอันดับแรก หากท้องถิ่นรับมือไม่ไหวถึงจะเป็นทางอำเภอและต่อมาถึงระดับจังหวัด โดยทางจังหวัดมีศูนย์เตือนภัยล่วงหน้ากว่า 200 สถานี ที่จะสามารถเตือนภัยล่วงหน้า โดยประเมินสถานการณ์จากปริมาณน้ำฝน เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับมิสเตอร์เตือนภัย 5,000 กว่าคน เพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังตลอดช่วงฤดูฝน เช่น การระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า และโรคระบาดในฤดูฝน เป็นต้นทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการเปิดเส้นทางและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ และฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะวัชพืชและขยะต่างๆ ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางในพื้นที่ชุมชน ทำให้ช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น โดยผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกำจัดจะนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรต่อไป

แท็ก คำค้นหา