ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปางช้างแม่สาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)การวิจัยและผลิตปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปางช้างแม่สาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)การวิจัยและผลิตปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สถานที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ The Chang Village อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และแนะนำกาแฟหมักมูลช้าง ทำที่เดอะช้างแม่ริมเชียงใหม่ ม.แม่โจ้-แพร่ ทำ MOU กับปางช้างแม่สา เดินหน้าวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ ปลูกกาแฟและทำกาแฟหมักมูลช้างแห่งแรกแห่งเดียวในไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่บ้านโต้งหลวง ปางช้างแม่สา Maesa Elephant Camp ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.บัญญัติ มณเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อม อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ ชัยมณี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU การวิจัยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กับปางช้างแม่สา โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด พร้อม นายสัตวแพทย์รณชิต รุ่งศรี นายสัตวแพทย์ปางช้างแม่สา และนายวรพงษ์ คำนนท์ ที่ปรึกษาปางช้างแม่สา นายเดช ตานะ ผู้จัดการฝ่ายผลิตปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ และกระถางมูลช้าง ทั้งหมดได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดำเนินการทางด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร การหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร การส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลช้าง เพื่อให้คุณภาพของปุ๋ยมูลช้างเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และ เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรอินทรีย์และชุมชนเมือง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ผลผลิตที่ได้จากช้างกลับมาดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยโดยงดเว้นการฝึกช้าง ขี่ช้าง เพื่อไม่ให้ช้างต้องทำกิจกรรมต่างๆที่ฝืนความเป็นธรรมชาติของช้าง

นอกจากการแถลงเรื่องการนำมูลช้างไปผลิตปุ๋ยชีวภาพยังมีการแถลงข่าวการปลูกกาแฟ และดำเนินการผลิตกาแฟสูตรพิเศษ “กาแฟหมักมูลช้าง” จะผลิตเป็นครั้งแรกของไทยโดยมี ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์วรทัต ประธานสมาคมกาแฟอาเซียน,รองประธานสมาคมกาแฟเอเชีย ยืนยันการทำกาแฟหมักมูลช้างจะทำที่ปางช้างแม่สาเป็นแห่งแรกของไทย หรืออาจจะเป็นแห่งแรกของโลกก็อาจเป็นได้ โดยมีนายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี บริษัท ไอดินกลิ่นไร่ จำกัด แถลงการใช้ปุ๋ยมูลช้างในฐานะด้วย ผู้รับซื้อปุ๋ยมูลช้างของปางช้างแม่สา เพื่อนำไปใส่กาแฟเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้เมล็ดกาแฟปลอดสารพิษซึ่งจะเป็นประโยชน์ผู้บริโภคต่อการแฟต่อไป เป็นการพบกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายมูลช้างเป็นรายได้ช่วยเหลือในการเลี้ยงช้าง รวมทั้งสืบสานตำนาน 44 ปีของปางช้างแม่สา และช่วยอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืนต่อไป และตอนท้ายนางอัญชลีได้ฝากติดตามเรื่องช้าง ทาง Youtube TheChang Chanal เป็นการบอกเล่าเรื่องช้างของปางช้างแม่สาทุกๆเรื่องด้วย ซึ่งผู้ชมจะได้รู้เกี่ยวกับช้างทุกๆด้าน..

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ปางช้างแม่สา#MaesaElephantCamp#กาแฟหมักมูลช้าง#TheChangVillage#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา