ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศึกษามาตรการรถรับ-ส่งนักเรียน ที่เชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 6th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศึกษามาตรการรถรับ-ส่งนักเรียน ที่เชียงใหม่

วันนี้ (6 ก.ค. 66) รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน” ที่โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้น พร้อมนำไปปรับใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มีรถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งหมด 11 คัน ซึ่งเป็นบริการของภาคเอกชนที่โรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียนที่ชัดเจน, มีการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ, คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ, การจัดนักเรียนรุ่นพี่ คอยดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยในรถรับ-ส่งนักเรียนแต่ละคัน และให้คนขับรถตรวจสอบนักเรียนเพื่อป้องกันการตกค้างภายในรถระหว่างรับ-ส่ง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ จะมีข้อมูลของรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคน ทั้งชื่อ-รูปถ่าย-เบอร์ติดต่อ คนขับ ประเภท-หมายเลขทะเบียนรถ และเส้นทางการเดินทาง ที่แบ่งเป็นหมู่บ้านอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ยังมีโครงการ “TK Safety road zone” หาจุดเสี่ยง-จุดอันตราย ตามเส้นทางการเดินทางมาโรงเรียน และประสานงานกับพื้นที่ให้เข้าไปดำเนินการแก้ไข อาทิ การติดกระจกส่องทางโค้ง ในจุดอับบางแห่ง และการเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลาประมาณ 07.45 น. เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับเวลาของโรงเรียนอื่น ประกอบกับการจัดเส้นทางจราจร ปรับถนนให้มีความปลอดภัยและไม่กระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปซึ่งเป็นถนนในชุมชน ทั้งยังมีการปลูกจิตสำนึกด้านวินัยการจราจรแก่เด็กนักเรียนด้วย

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#ผู้ตรวจการแผ่นดิน#โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย#ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน#TKSafetyroadzone#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา