ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 18th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

IMG_8242 IMG_8272 IMG_839325590417_966825590417_7782

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาและแสดงความเคารพสักการะ กตัญญูกตเวทิตาคุณประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่

เย็นวันนี้ (17 เม.ย.59) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือที่นำโดยเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศที่ประจำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ Consual General Micheal Heath และ Mr. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษา ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเดินและชมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะเจ้าหลวงเชียงใหม่ และชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากรัชทายาท เจ้าชายการัณทีป สิงห์ รัชทายาทแห่งโธละปุระ ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ เจ้านายฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้านายฝ่ายเหนือและพระราชวงศ์ผู้ครองล้านนา โดยพิธีได้เริ่มขึ้นเมื่อขบวนออกเดินทางจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังกู่เจ้าหลวงภายในวัดสวนดอก พระอารามหลวง จากนั้นเป็นการฟ้อนเล็บ การตีกลองปู่เจ่ของไทยใหญ่ จบแล้ว เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันสรงน้ำกู่เจ้าหลวง 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและถวายเครื่องราชสักการะ ต่อด้วยพระประยูรญาติเจ้านายฝ่ายเหนือ หลังจากนั้น วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน  ประธานกล่าวถวายราชสดุดี ส่งเสริมและรำลึกถึงพระกรุณาของปูชนียบุคคลแห่งล้านนาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ครองนครแห่งล้านนา ขณะที่หลังเสร็จพิธีแล้วยังได้จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยที่นางมลสุดา ชำนิประศาสน์  ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงด้วย

สำหรับพิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ดูแลรักษา และสร้างความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

แท็ก คำค้นหา