ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขอความร่วมมือส่วนราชการ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 29th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (29 เม.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบเดือนเมษายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม

โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ทุกส่วนราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยกรมการปกครองได้มีการพัฒนาระบบ Thai QM เป็นเครื่องมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ ใช้สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่มิติด้านรายได้เท่านั้น แต่ครอบคลุม “ความเดือดร้อนทุกเรื่อง” เช่น บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีทะเบียนบ้าน ปัญหายาเสพติด เงินกู้นอก ซึ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ เป็นวาระแห่งชาติ วาระจังหวัด วาระอำเภอ และเป็นวาระแห่งชีวิตของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนที่ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยประสานและบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยพบว่า ผลการดำเนินทั้ง 2 ภารกิจผ่านไปได้ด้วยดี และเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วน จนทำให้ค่าฝุ่นละออง รวมถึงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังกับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย รวมถึงดินโคลนถล่ม ที่มักจะเกิดขึ้นใช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดเชียงใหม่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศจากการประเมินและคัดเลือกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ให้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา