ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขอทุกอำเภอและทุกภาคส่วน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 28th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกอำเภอและทุกภาคส่วน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ พร้อมเตรียมจัดประกวด “ส่วนราชการสะอาด” เดินหน้าขับเคลื่อนวาระสำคัญ “เชียงใหม่เมืองสะอาด”

วันนี้ (28 ม.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เร่งหาแนวทางและช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี ซึ่งประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและมีผลผลิตออกมากในช่วงนี้ โดยขอให้รับซื้อในราคาที่คุ้มทุนเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ และนำมาใช้ในการประกอบอาหารทั้งในเรือนจำ สถานสงเคราะห์ ศูนย์พักคอย เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตอบรับให้การสนับสนุนรับซื้อผักกาดขาวปลีช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

ด้านสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ และปฏิบัตามมาตรการ Covid free setting” เพื่อให้การควบคุมโรคเดินหน้าควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ส่วนด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เน้นการลดต้นเหตุการเกิดไฟในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตร แต่หากมีความจำเป็นบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์บัญชาการฯ ขณะที่การขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสะอาด ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวด “ส่วนราชการสะอาด” ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่สวยงาม สะอาดตา พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เพื่อลมหายใจ” ของชาวเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 จากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งมอบเครื่องเป่าลมสะพายหลัง แก่นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ นำไปใช้ในภารกิจป้องกันไฟป่าต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ตามเป้าหมาย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่วาง

ที่มา https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/42953

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ผู้ว่าเชียงใหม่#ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ#เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี#ผักกาดขาวปลี#ส่วนราชการสะอาด#เชียงใหม่เมืองสะอาด#แข่งขันกอล์ฟการกุศล#เพื่อลมหายใจ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา