ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 19th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

วันนี้ (19 ต.ค. 65) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฝ่ายปกครอง และสมาชิกอาสารักษาดินแดน กว่า 100 คน เพื่อมุ่งให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน “ขันน็อตให้แน่น ปรับปรุงและสร้างเกราะป้องกันตนเองให้แข็งแรง เพื่ออยู่ห่างไกลจากยาเสพติด” ด้วยทุกคนมีภาระหน้าที่ทางกฎหมาย ที่จะต้องรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งหากมีผู้ที่หลงผิดไปแล้ว ขอให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที

.

สำหรับนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด, ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาดเสพติด, ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย, ด้านการบำบัดรักษา และด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า พร้อมที่จะยืนเคียงข้าง และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้หมดไป

.

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

.

#ปัญหายาเสพติด#กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่#ผู้ว่าฯเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา