ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องชาวอำเภอไชยปราการ

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 17th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

วันนี้ (17 ธ.ค. 65) ที่ วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” โดยมี นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานถึงปัญหาและการขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ

เบื้องต้น ตัวแทนจากชาวบ้านอำเภอไชยปราการ ได้รายงานถึงปัญหาด้านต่างๆ ของอำเภอไชยปราการ ทั้งด้านปัญหาครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ 3 ตำบล เนื่องจากแนวขยายเขตไฟฟ้าคาบเกี่ยวพื้นที่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) และป่าสงวนแห่งชาติ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอเชิญทุกหน่วยงานหารือแนวทางการขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าและเร่งรัดดำเนินการต่อไป อีกทั้งชาวบ้านได้ให้ขอติดตามความคืบหน้าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง “หนองควายตก” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานแล้วว่า อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารส่งจังหวัดพิจารณาออกหนังสือแล้ว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้รวดเร็ว โดยคาดว่าเมื่อเอกสารส่งเข้าสู่ระบบงานของจังหวัดแล้ว จะสามารถดำเนินการออกหนังสือได้ทันที

ขณะเดียวกัน ยังมีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบตลอดสาย บนทางหลวงชนบท สาย ชม 3100 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบท ให้เร่งสำรวจและวางแผนในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นความต้องการของชาวบ้านอำเภอไชยปราการที่มีความต้องการให้ช่วยในเรื่องการส่งเสริมทั้งด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากอำเภอไชยปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลายแห่ง อาทิ วัดถ้ำตับเต่า วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช น้ำพุร้อนในตำบลหนองบัว และชุมชนชาวจีนยูนยาน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ได้จำนวนมาก อีกทั้งยังต้องการให้ส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ตลอดจนความต้องการขยายถนนหมายเลข 107 ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดสาย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านต่อไป

#ผู้ว่าฯเซมเบ้#นิรัตน์#ผู้ว่าฯเชียงใหม่#1สัปดาห์1อำเภอ#ไชยปราการ#ผู้ว่าฯพบประชาชน#ปัญหาของประชาชนรอไม่ได้#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา