ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวอำเภอสันกำแพง

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 20th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวอำเภอสันกำแพง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นรับฟังปัญหาชาวอำเภอสันกำแพง พร้อมเร่งสนับสนุนการสรรค์สร้างการท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

.

วันนี้ (20 ม.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

โดย นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ในฐานะผู้แทนของชาวอำเภอสันกำแพง ได้สะท้อนปัญหาความต้องการในพื้นที่หลายประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพง เนื่องจากอำเภอสันกำแพงเป็นอำเภอ ถือเป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมทั่วทุกชุมชน ดังนั้น จึงอยากให้จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยสนับสนุนกระบวนการสรรค์สร้างการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงอีเวนท์ของชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นประตูสู่สันกำแพง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ผ่านระบบแอพลิเคชันต่างๆ ทำให้ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพงสามารถท่องเที่ยวได้อย่างครบครันในครั้งเดียว

ขณะเดียวกัน อยากให้มีการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่สีเขียว เนื่องจากถนนที่มุ่งเข้าสู่ตัวอำเภอสันกำแพงมีต้นก้ามปู หรือ ต้นฉำฉา ขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสันกำแพงมาอย่างยาวนาน ดังนั้น จึงอยากให้ช่วยใช้ต้นฉำฉา เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอสันกำแพงให้มากขึ้น

นอกจากนี้ อยากให้มีการปรับปรุงทางเท้าริมถนนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพททรุดโทรมและยุบตัวเป็นหลุมบ่อ ทำให้ผู้ที่เดินบนทางเท้าหรือการสัญจรไปมาลำบาก แต่ปัญหาคือ การปรับปรุงทางเท้าดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงด้วย ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ประสานงานร่วมกับสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ เพื่อหาทางปรับปรุงทางเท้าร่วมกัน

ด้านปัญหาการคมนาคมขนส่ง อยากให้มีการเพิ่มจุดสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร สายสันกำแพงที่บริเวณสถานีขนส่งอาเขตที่ 2 เพื่อกระจายจุดเดินทางของประชาชนให้มากขึ้น พร้อมทั้ง อยากให้มีป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะ ที่มีการระบุเวลาที่รถโดยสารแต่ละคันจะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถตู้ หรือรถสองแถว เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารสามารถประมาณการเวลาที่จะมารอรถได้ง่าย โดยจะให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางร่วมกัน

ด้านการเกษตร อยากให้มีการช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะการปลูกข้าว ที่เกษตรการหลายรายมักจะถูกเจ้าของผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวรับจ้างนอกพื้นที่ กดดันให้เก็บเกี่ยวผลผลิตและรับซื้อข้าวก่อนครบกำหนด ทำให้ผลผลิตข้าวที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ทั้งยังส่งผลให้เกษตรกรที่รอเก็บเกี่ยวข้าวตามกำหนดเวลาต้องขายข้าวในราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ จะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ร่วมกันหาทางแก้ไขให้แก่เกษตรกรต่อไป

#ผู้ว่าเชียงใหม่#ผู้ว่าเซมเบ้#ผู้ว่าฯพบปะประชาชน1สัปดาห์1อำเภอ#สันกำแพง#นายอำเภอสันกำแพง#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา