ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พมจ. ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำร่องกระแจะ

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 28th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 16 หลัง ในชุมชนวัดโลกโมฬีและชุมชนสามัคคีพัฒนา ที่รุกล้ำร่องกระแจะคลองสาขาของคลองแม่ข่า

วันนี้ (27 ก.พ. 65) ที่ชุมชนสามัคคีพัฒนา บริเวณด้านหลังวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองร่องกระแจะ ซึ่งเป็นลำเหมืองสาขาคลองแม่ข่า โดยขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วทั้งสิ้น 16 หลัง อยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดโลกโมฬี 5 หลัง และชุมชนสามัคคีพัฒนา อีก 11 หลัง

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และภูมิทัศน์ของชุมชนริมสองฝั่งคลองแม่ข่า เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาด้านที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ร่องกระแจะ#คลองแม่ข่า#ชุมชนสามัคคีพัฒนา#ชุมชนริมสองฝั่งคลองแม่ข่า#สำนักข่าวภาคเหนือ#สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา