ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง เชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 1st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม, สังคม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 

S__48308270 S__48308272

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 19.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี ซึ่งทางวัดฯ โดยพระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาส ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีของพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่อำเภอสารภี โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 2566 โอกาสนี้ ทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ความยาว 19 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในการนี้ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ชัยสีลพุทธภิรักษ์ เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะแบบล้านนา อาทิ เศียรพระพุทธรูปประติมากรรมปูนทราย และซุ้มปราสาทล้านนาฝีมือช่างโบราณ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและจีน

สำหรับวัดพระนอนหนองผึ้ง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี ครองนครหริภุญชัย ในปี 1838 พญามังรายได้ตีนครหริภุญชัย และสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือ เรียกว่า นครกุมกาม หรือเวียงกุมกาม โดยได้รวมเอาวัดฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของนครกุมกาม และทรงอุปถัมภ์วัดฯ จึงถือว่าวัดฯ แห่งนี้เป็นวัดสำคัญในนครกุมกาม นอกจากนี้ ยังมีประเพณีนมัสการสรงน้ำปิดทองพระนอนพุทธไสยาสน์ ในวันเพ็ญเดือนแปดเหนือทุกปี และยังคงสืบทอดประเพณีดังกล่าวถึงปัจจุบัน

แท็ก คำค้นหา