ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีเปิดสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 29th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

unnamed (3)IMG_2018

IMG_2038IMG_2049

 

พิธีเปิดสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อจะทำให้การทำวีซ่าและเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้น ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกประชาชนของทั้งสองประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (29 ก.ค. 58) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เสนอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ และแต่งตั้ง นายกอง ซาน ลวีน Mr. Kong San Lwin ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ การตั้งสถานกงสุลใหญสหภาพเมียนมา ครั้งนี้จะทำให้การทำวีซ่าและเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้น รวมถึงทำให้เชียงใหม่มีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศทั้งหมด 4 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกาฯ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพเมียนมาโดยในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย – เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองประเทศต่างแสดงความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยให้ประชาชนทั้งสองประเทศเป็นศูนย์กลาง

แท็ก คำค้นหา