ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเชียงใหม่ มอบรางวัลกิจกรรมการประกวด “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน”

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 18th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเชียงใหม่ มอบรางวัลกิจกรรมการประกวด “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน”ภายใต้การส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลายผ้าชนเผ่าของราษฎรพื้นที่สูง และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำ Soft Power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

(เมื่อ17 ก.ค. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน” ภายใต้การส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลายผ้าชนเผ่าของราษฎรพื้นที่สูง รวมถึงส่งเสริมงานหัตถกรรมและรักษาอัตลักษณ์ประยุกต์ตามแนวนิยมเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผ้าชนเผ่า โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายอนุกูล ปิดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า งานประกวดอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน เป็นงานที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวไทยบนพื้นที่สูงผ่านลายผ้า นับเป็นการเสริมพลังการขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างการยอมรับในความเป็นไทยภูเขา อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำ Soft Power เช่น ลายผ้าที่ได้รับรางวัล ที่บอกเล่าถึงอัตลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงสร้างสรรค์ พัฒนาและนำมาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยผลการประกวดประเภทอัตลักษณ์ลายผ้า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเดือนรุ่ง คุ้งลึง ชื่อผลงาน ลายจกผ้ากะเหรี่ยง ซึ่งได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปรามณี กิ่งนอก ชื่อผลงาน ผ้าปักเมี่ยน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวดวงเดือน จันทร์พอดู ชื่อผลงาน เชโหม่ซู ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทศิลปะ ประเภทเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัล Popular Vote รวม 10 รางวัล.ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัด Mini market ผลิตภัณฑ์จากราษฎรพื้นที่สูง อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ลายผ้าที่งดงาม และของฝากของที่ระลึกอื่นๆ อีกจำนวนมาก

Hashtag: #พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเชียงใหม่#งานอัตลักษณ์ลายผ้า#SoftPower#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา