ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.จับมือกฟผ.แม่เมาะนำเทคโนโลยีฯเสริมศักยภาพ ยกระดับเกษตรกรพัฒนา ลป.

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 10th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันที่ 9 สิงหาคม 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืนของจังหวัดลำปาง” โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง

การลงนามดังกล่าวนับเป็นคำมั่นสัญญาในการมุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยานฯ มาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้ อุทยานฯ มีแผนเตรียม kickoff โครงการย่อยอีกมากมาย อาทิ การบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart Farmer), การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมแนวตั้งในพื้นที่อพยพต้นแบบ ตำบลบ้านดง (Development of Vertical Farming in Bandong Resettled Village) ฯลฯ ซึ่งพร้อมเริ่มโครงการในเดือนตุลาคม​ นี้

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย#แม่เมาะ#นำเทคโนโลยีฯเสริมศักยภาพ#ยกระดับเกษตรกรท้องถิ่นพัฒนาลำปาง

แท็ก คำค้นหา