ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดึงผู้นำและเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC ร่วมเสวนาพิเศษ มุ่งขับเคลื่อน Startup และผู้ประกอบการไทยสู่สากล

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 24th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ จัดงานเสวนาพิเศษ APEC Academic Forum ภายใต้หัวข้อ “Driving Startup and Entrepreneurship towards Sustainability: A Dialogue with APEC Officials” (การขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน โดยผู้นำและเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC) เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทการประชุม APEC และบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจัดขึ้น ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งงานนี้มีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

การเสวนาพิเศษครั้งนี้ได้มุ่งเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโอกาสภายใต้ความร่วมมือ APEC ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสนับสนุนผู้ประกอบการ และ Startups ไปสู่สากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Rebecca Fatima Sta Maria APEC Executive Director คุณเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเกี่ยวกับนโยบายของ APEC ในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ แนวคิดทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประะเทศ APEC อย่างยั่งยืน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมงานยังมีโอกาสที่จะสร้าง Connection กับกลุ่มธุรกิจในภูมิภาค Asia Pacific ซึ่งจะขับเคลื่อนและสร้างผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือของ APEC และสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เป็นเวทีความร่วมมือที่มีความสำคัญต่อประชากรโลกอย่างมาก นอกจากจะช่วยส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน จากการเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาที่ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจของ APEC เสมอมา เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ แผ่ขยายการพัฒนาสู่สังคมอย่างทั่วถึงในทุกมิติ

Hashtag: #APEC#APECAcademicForum#กระทรวงการต่างประเทศ#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา