ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. เตรียมจัด “รับน้องขึ้นดอย มช.” 6 ธ.ค. 63 สืบสานประเพณี ด้วยวิถี New Normal

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วิถี New Normal เน้นความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดี พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและประเมินสุขภาพออนไลน์ก่อน 14 วัน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย สืบสานประเพณีอันดีงามกว่า 55 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตามแนวคิด “ฮีตแห่งศรัทธา…ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ท่ามกลางความงดงามเเห่งธรรมชาติ ที่จะบันทึกในความทรงจำของนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

สำหรับประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในปี 2563 นี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบ นิว นอร์มอล โดยมี ถุงปันสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณะทำงาน ภายในประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งมีการจำกัดระยะเวลาและจำนวนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 3,000 คน ผ่านจุดปล่อยตัวหน้ามหาวิทยาลัยห่างกันกลุ่มละ 10 นาที อีกทั้งจัดให้มีคณะทำงานของส่วนกลางในแต่ละขบวนของคณะ จุดพักระหว่างทาง หรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแออัดของประชากร เพื่อควบคุมให้กิจกรรมเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ มีการจัดทำป้ายแนะนำสัญลักษณ์เตือนตลอดเส้นทางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนมีการกำหนดจุดพักระหว่างทางกระจายแถวเป็น 4 แถว เพื่อแจกน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดบริการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนต่อแถวเข้ารับน้ำดื่ม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่มีการวิ่ง และมหาวิทยาลัยได้จัดรถให้นักศึกษานั่งรถกลับมายังมหาวิทยาลัยเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและประเมินสุขภาพออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน CMU Self Health Check for COVID-19 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 14 วันด้วย.

ที่มา เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศบค#COVID19#NewNormal#รับน้องขึ้นดอย#CMUSelfHealthCheckforCOVID19#CMU#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา