ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มท.1 มอบบ้านให้ประชาชนที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 1st, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, สังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบบ้านให้กับประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอแม่ออน พร้อมชมการสาธิตการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน

เมื่อวันที่ (28 ก.พ.65) ที่ หมู่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ นายก๋องคำ แสงวรรณ ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

เนื่องจากบ้านหลังเดิมของ นายก๋องคำ แสงวรรณ มีสภาพที่ทรุดโทรมมากโดยได้มีการสำรวจผ่านระบบ TPMAP ปี 2562 และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งได้พบปัญหาของประชาชนที่ตกหล่นในด้านครัวเรือน รายได้และที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงของพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 12 ราย และหนึ่งในนั้น คือนายก๋องคำ แสงวรรณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการสร้างบ้านให้จำนวน 1 หลัง ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โดยเป็นบ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 4 วัน ด้วยงบประมาณ 111,568 บาท ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนแรงงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายปิ่นเกล้า ส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านพื้นฐานของประชนชน

หลังจากนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงภูมิปัญญาล้านนาของชาวบ้าน ที่ยังคงมีการอนุรักษ์ให้คงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแก้จน ที่นำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาพัฒนาเป็นอาชีพ ทั้ง การทำผ้ามัดย้อม สินค้าแปรรูป รวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับ ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

ที่มา https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/44753

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#กระทรวงมหาดไทย#มอบบ้านให้กับประชาชนยากจน#พัฒนาอาชีพ#คุณภาพชีวิต#อำเภอแม่ออน#เชียงใหม่#โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แท็ก คำค้นหา