ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาดไทยปล่อยคาราวานเจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสำรวจ “ออกโฉนดที่ดิน” ใน 69 จังหวัด ตั้งเป้า 5.2 หมื่นแปลงทั่วประเทศ

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 16th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม

กระทรวงมหาดไทย เผยว่าการสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2528 – ปัจจุบัน กรมที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ ปชช. ทั่วประเทศแล้ว 14.72 ล้านแปลง เป็นเนื้อที่กว่า 70.95 ล้านไร่

สำหรับปีงบฯ 2565 ได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 70 จังหวัด มีเป้าหมาย 43,500 แปลง แต่ดำเนินการได้ถึง 45,443 แปลง คิดเป็นร้อยละ 104.46

ทั้งนี้ แผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบฯ 2566 ในพื้นที่ 69 จังหวัด มีเป้าหมาย 52,000 แปลง แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ

• โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในพื้นที่ 66 จังหวัด เป้าหมาย 38,000 แปลง ปฏิบัติงานระหว่าง 15 ธ.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

• โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 แปลง ดำเนินการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จ.สงขลา ปฏิบัติงานระหว่าง 15 พ.ย. 65 – 30 ก.ย. 66

โครงการดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งให้ ปชช. ที่ครอบครองที่ดินสามารถออกโฉนดได้ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ ปชช.

#กระทรวงมหาดไทย#ออกโฉนดที่ดิน#สำรวจออกโฉนดที่ดิน#ปัญหาที่ดินทำกิน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา