ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสริมรากฐานความเข้าใจ APEC

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 19th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ประเทศไทยกับบทบาทเจ้าภาพการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC 2022) อย่างเป็นทางการ เตรียมพร้อมในการกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจปูและเตรียมพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาหลังจากฝ่าวิกฤตโควิด19 อย่างยั่งยืน ประเทศไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานอีกด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนไปสู่อนาคตของเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมฐานรากของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

บทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาจึงให้ความสำคัญในส่วนของการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาถึงความสำคัญของการประชุม APEC ครั้งนี้ เพื่อกำเนิดเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการประชุม APEC มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยภายในเดือนสิงหาคม มีถึง 2 งานด้วยกัน คือ งานเสวนาวิชาการ “CMU APEC Sustainability Forum 2022” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ก้าวย่างของการค้าปลีกของไทยกับความท้าทายใน APEC” และเปิดบูธกิจกรรม Job Fair เพื่อเปิดรับสมัครงานและเยี่ยมชมบูธกิจกรรมสินค้าต่างๆ ของผู้ประกอบการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และอีกงานที่กำลังจะเกิดขึ้น คือการจัดกิจกรรม APEC Media Focus Group ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Sustainable MSMEs, Women and Business” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา ซึ่งมีการเสวนาอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินของธุรกิจ MSME ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมา ถือเป็น Growth Engine ที่มีส่วนสำคัญ ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ ที่ปัจจุบันสตรีมีสัดส่วนในการบริหารพัฒนาที่มากขึ้น งานเสวนาจะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และมีบุคลากรที่มีความพร้อมอย่างเข้มแข็ง ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนชาวไทย เพื่อที่ว่าการประชุม APEC ที่กำลังจะถึงนี้ จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกได้ในทุกมิติ

Hashtag: #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#CMU#ABAC2022#APECBusinessAdvisoryCouncil2022#APEC#CMUAPECSustainabilityForum2022#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา